• Kościół w Ciekocinie
    Kościół w Ciekocinie
  • Kościół w Sasinie
    Kościół w Sasinie
  • Pielgrzymka
    Pielgrzymka

Powstanie Rodziny Kolpinga w Sasinie

W dniu 17 grudnia 2016 przy parafii Miłosierdzia Bożego w Sasinie zostało powołane do istnienia Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Sasinie.

Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w składzie:
- Prezes ks. Krzysztof Szykowny
- Przewodnicząca Bogusława Gustke
- Z-ac Przewodniczącego Grażyna Helińska
- Skarbnik Rafał Liss
- Sekretarz Justyna Orzechowska