• Kościół w Ciekocinie
    Kościół w Ciekocinie
  • Kościół w Sasinie
    Kościół w Sasinie
  • Pielgrzymka
    Pielgrzymka

Ciekocino

W pracowni w Gdańsku rozpoczeły się prace konserwatorskie witraży.

Dnia 10.08.2017 zostały odebrane rusztowania.

11.08.2017 - rozpoczeły się prace konserwatorskie. 

Nowa strona (4)

Poprzednia 1 Następna